Details grijsvleugel

In onderstaand document geef ik de detailbeschrijving van de grijsvleugel weer.

Aan de hand van tekst en begeleidende foto’s toon ik u de juiste specifieken van deze kleurslag.